ActualidadNOTA INFORMATIVA SOBRE L'EXPEDICIÓ I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DURANT LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA

Darrera actualització: 08 maig 2020

El Pla per a la transició cap a una nova normalitat que estableix els principis, paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat preveu que a partir de la fase II es pugui practicar la pesca recreativa.

Atesa la situació plantejada amb la pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es fa necessari adoptar una sèrie de mesures que resolguin els problemes derivats de la caducitat de les llicències en vigor i de les dificultats de tramitació de les noves, conjugant-ho, a més, amb la protecció de la salut dels ciutadans.

Per tot això, i sempre tenint en compte que s’han de complir la totalitat de les mesures de contenció aprovades per l’Estat espanyol d’acord amb les facultats atribuïdes pel Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que disposa que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, per mitjà de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, la competència en matèria de pesca marítima en aigües interiors de les Illes Balears, es comunica que la tramitació de l’expedició i renovació de llicència de pesca marítima recreativa durant la situació d’emergència sanitària, PER EVITAR L’ATENCIÓ PRESENCIAL DELS CIUTADANS, seran les següents:

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA ESPORTIVA

 Atès que no hi ha atenció presencial, es tramitarà com fins ara.

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA INDIVIDUAL

 La tramitació de les noves llicències i la renovació es farà telemàticament.

1. En el cas de les noves llicències, quan no sigui possible la tramitació telemàtica, el pagament de la taxa implicarà una validesa provisional de tres mesos, període durant el qual s’haurà de fer la tramitació ordinària amb cita prèvia.

2. En el cas de la tramitació de renovació de llicències, en cas que no sigui possible la tramitació telemàtica, el pagament de la taxa implicarà que la validesa de la llicència quedi automàticament prorrogada fins al dia 31 de desembre de 2020 des de la data de la pèrdua de la vigència, període durant el qual s’haurà de fer la tramitació ordinària amb cita prèvia.

3. En el cas de les persones més grans de 65 anys i sense cap classe de tràmit, les llicències quedaran automàticament prorrogades fins al dia 31 de desembre de 2020 des de la data de la pèrdua de la seva vigència, període durant el qual s’haurà de fer ser la tramitació ordinària amb cita prèvia.

 LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA D’EMBARCACIÓ

1. Atès que la tramitació telemàtica no és possible, el pagament de la taxa implicarà que la llicència quedi automàticament prorrogada fins al dia 31 de desembre de 2020 des de la data de la pèrdua de la vigència, període durant el qual s’haurà de fer la tramitació ordinària amb cita prèvia.

2. En el cas de la tramitació de noves llicències, el pagament de la taxa implicarà una validesa provisional de tres mesos, període durant el qual s’haurà de fer la tramitació ordinària amb cita prèvia.

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA

1. Atès que no hi ha prevista la tramitació telemàtica, el pagament de la taxa implicarà que les llicències quedin automàticament prorrogades fins al dia 31 de desembre de 2020 des de la data de la pèrdua de la seva vigència, període durant el qual s’haurà de fer la tramitació ordinària amb cita prèvia.

2. En el cas de la tramitació de noves llicències, el pagament de la taxa implicarà una validesa provisional de tres mesos, període durant el qual s’haurà de fer la tramitació ordinària amb cita prèvia.

3. En el cas de les persones més grans de 65 anys, i sense cap tipus de tràmit, les llicències quedaran automàticament prorrogades fins al dia 31 de desembre de 2020 des de la data de la pèrdua de la vigència, període durant el qual s’haurà de fer la tramitació ordinària amb cita prèvia.

MOLT IMPORTANT

1. En tot cas, els practicants de la pesca recreativa hauran de dur al damunt la llicència caducada i, quan pertoqui, també l’imprès de pagament de la taxa.

2. Cal complir la resta de requisits necessaris per obtenir cada tipus de llicència.

3. Es recorda que el pagament de la taxa s’ha de fer a la mateixa illa on després es tramiti la llicència.

En el cas de Mallorca, per accedir als tràmits telemàtics i pagaments de les taxes, clicau sobre el enllaç següent: «tràmits i taxes»

Finalment, agraïm la vostra col·laboració i no dubteu a posar-vos en contacte amb la Conselleria mitjançant els telèfons i les adreces electròniques que apareixen en aquesta pàgina web per a qualsevol consulta o aclariment.

Per a més informació:         Tel.: 971 17 60 94 (horari d’oficina, de 9 a 14 h)

 ESTE ES EL ENLACE: http://www.caib.es/sites/recursosmarins/es/tamits_i_taxes/